søndag 3. juli 2011

KNITTING - DET LILLE EKSTRA
 Her vil det etter hvert komme beskrivelser på noen av disse modellene. Beskrivelsene vil da ligge under Knitting. Modellene vil bli lagt ut for salg under Shop.
 

PATTERN - MØNSTER

 Sommer løperen er Applikert, håndbrodert og maskinquiltet
                      15 3/4 x 45 inch (40 x 114,5 cm)


                                
 Puten Tulipan er 22 x 14 inch
                         Applikasjon og maskinquilting


     Dette er de to siste mønstrene fra Miak Design og kan kjøpes fra Lappedesign.
Ønsker du å kjøpe noen av de andre mønstrene mine finner du disse på Epla.
Det er også laget materialpakker til mønstrene som kan kjøpes fra Lappedesign.
Mønstre som kjøpes fra Epla blir sendt som PDF til datamaskinen.